Наказателен кодекс/ 12. издание – Сиби

Сборникът съдържа Наказателния кодекс с последните му изменения.

Поместени са и Законът за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните, Законът за амнистия от 2009 г., списък на категориите информация, подлежаща на класификация като държавна тайна, и списък на вещите, които не подлежат на конфискация.

Текстовете са анотирани с предишни редакции на разпоредбите, изменени или отменени след 2004 г., с препращания към други нормативни актове и към решения на Конституционния съд.

Издателство Сиби
Поредица Джобни издания
ISBN 9789547307186,
Година на издаване 2015
Корица мека
Страници 328
Език български