Найден Тодоров: Хроника на един живот – Кирил Първанов

Найден Тодоров: Хроника на един живот

В книгата подробно са проследени житейският и професионалният път на Найден Тодоров, изявен деятел и признат специалист в горския сектор, емблематична фигура в дървообработването. Посочени са неговите родови корени, средата, в която израства, образованието и условията, в които формира своя светоглед, както и събитията, съпътстващи неговото утвърждаване като професионалист и ръководител. Приоритетно са разгледани преминаването на горската промишленост от занаятчийска и дребно-промишлена на индустриална основа, изграждането на съвременна дървообработваща, мебелна и целулозно-хартиена промишленост, както и ролята на кадрите за нейното издигане. Подобаващо място е отделено на международните изяви на Найден Тодоров – строителството на дървообработващо предприятие в Северна Корея, участието му в комитета по дървените материали към ФАО и Работната група по дървообработване на страните – членки на СИВ. Подчертани са неговите човешки добродетели и изключителна професионална компетентност, допринесли за утвърждаването му като един от уважаваните и обичани ръководители. Книгата е своеобразна панорама на деятелите и специалистите в областта на дървообработването за периода 1944-1984 г.

Автор: Кирил Първанов Брой страници: 240
Категория: Автобиографии и биографии Език: Български
Тегло: 0.500 кг.
Издател: Академично издателство "Проф. Марин Дринов" Баркод: 9789543224654
Дата на издаване: 14.10.2011 ISBN: 9789543224654