Най-новите изменения и допълнения на международните счетоводни стандарти MCC (IAS) и Международните стандарти за финансова отчетност МСФО (IFRS) – Кабри


* Коментари и тълкувания
* Практически примери
* Стари и нови текстове
* Европейски директиви и регламенти

Издателство Кабри
ISBN 9789546930385
Година на издаване 2009
Корица Мека корица
Страници 280