Националният интерес в българската политика – Мария Пиргова


Тази книга няма монографичен характер. Изложението не следва строга трактатна последователност. Събрани са различни текстове, произнасяни или отпечатани по други поводи през последните години. B жанрово отношение поместените материали разтварят изключително пъстро ветрилo: научни статии(„ Ново време”, „Свят-Монд дипломатик”), публикувани доклади (София, Карлово, Мадрид), предисловия към книгата на други автори (Пacкaл Бoнифac, Минчо Семов), статии в периодичния печат, дори интервюта.
Хронологичната рамка обхваща периода 2002-2007, другояче казано, времето от българската покана за членство в НАТО до първите поледици от пълноправното ни членство в Европейския съюз.

Автор Мария Пиргова
Издателство Парадигма
ISBN 9789543260959.
Година на издаване 2009
Корица Корица твърда
Страници 192