Национална класификация на професиите и длъжностите – Труд и право


Актуализиран текст – ноември 2006 год.

Тази книга съдържа всички документи на Националната класификация на професиите и длъжностите – 2005, актуализирани със Заповед № 884 на министъра на труда и социалната политика от 07.11.2006 г.
Издателство Труд и право
ISBN 9546081388
Година на издаване 2006
Корица Меки корици
Страници 432
Формат 21/14
Език Български