Нацията. Копнежи и употреби – Паулина Стойчева

Нацията. Копнежи и употреби

Нацията – копнежи и употреби прави опит да погледне книгата „Бай Ганьо“ и някои от фейлетоните и пътеписите на Алеко Константинов от ъгъла на съвременните теории за нацията. Изведена е идеята, че чрез произведенията си Алеко среща два модела за нацията: просвещенски (гражданско-териториален или англо-френски) и романтически (етнически или немски), пародирайки втория от тях. Алековото творчество е видяно като словесно пространство, в което отекват гласовете на Просвещението. В този контекст е осмислено отношението следосвобожденско време–модерност, а двойката предмодерност–модерност е интерпретирана като надмогваща многократно коментирания проблем за отношението родно–чуждо.

Автор: Паулина Стойчева Брой страници: 238
Категория: Висше образование; Специализирана литература; Езикознание и литературознание Език: Български
Тегло: 0.600 кг.
Издател: УИ "Св. Климент Охридски" Баркод: 603006
Дата на издаване: 2009 г. ISBN: 603006