Началото и краят на света. Тивериадското море. Разказ за Адам и Ева. – Боряна Христова

Въпросите за Сътворението на земята и човека, за тяхната съдба през хилядолетията и за това дали светът ще има край и кога ще настъпи той, са вечни теми, които никога не са преставали да вълнуват човечеството.

Книга представя основния старобългарски апокриф за създаването на света – „Разказ за Тивериадското море”, който е бил част от известната „Тайна книга на богомилите”. Построен изцяло върху космогоничните представи на дуализма за двете начала, заложени в света и у човека (на доброто и злото или на Господа и Сатаната), апокрифът съдържа и множество интересни елементи от фолклорните предания и легенди, от цялостната народна митология, което му придава приказен вид. Включено е и апокрифно предание за пришествието на Антихриста и края на света.

Автор Боряна Христова
Издателство Кралица Маб
ISBN 978-954-533-107-7
Година на издаване 2011
Корица Мека корица
Страници 88