Na klar! NEU за 7. клас. Учебник – Андреа Гьобелер, Лидия Несторова-Николова, Росица Вълчева


Na klar! NEU
надгражда нивото на езикова компетентност, постигнато в 6. клас.

Na klar! NEU
развива интегрирано четирите умения за слушане, говорене, четене и писане.

Na klar! NEU
представя техники на учене, развива умението да учим как да се учим.

Na klar! NEU
съдържа богата страноведска информация, осигурява междупредметни връзки.

Na klar! NEU
изгражда умения за междукултурно общуване.

Na klar! NEU
предлага разнообразни методи за работа с текст по теми, съобразени с интересите и познанията на учениците.

Na klar! NEU
мотивира за самостоятелна работа, дава възможност за самоконтрол.

Na klar! NEU
съдържа текстове и задачи за диференцирана работа по интереси, предлага идеи за работа по проект.
Автор Лидия Несторова-Николова, Росица Вълчева, Андреа Гьобелер
Издателство Летера
ISBN 978-954-516-811-6
Страници 96