На една земя, под едно небе – Донка Съботинова

Празници и обичаи на българи, арменци, руси старообредци, турци и цигани

Тази книга представя традиционните календарни празници, обичаи и обреди, народните вярвания, представи и практики на българи, арменци, руси старообредци, турци и цигани, живеещи в един район на България – Силистренско. Нейната цел е да разкрие спецификата и разнообразието на тяхната култура в областта на календарната празнична обредност, корените на която са далеч във времето и често отвеждат до древни народни представи и вярвания, като тези за триделността на света, за пространството и времето… за природата, неразривна част от която е човекът. В изложението се дават сведения за традиционното народно мислене на отделните етноси, за мястото на човека в света, за неговото участие в определени обществени и социални отношения, за задълженията и правилата, които има и на които се подчинява, нормите на поведение, които спазва, и т.н.

Автор Донка Съботинова
Издателство Стено
ISBN 9789544494407
Година на издаване 2009
Корица Мека корица
Страници 408