Музика за 7. клас Учебник – Валентина Манолова, Галина Стоянова, Юлиана Близнакова

Музика за 7. клас Учебник

Песенният материал е подбран съобразно особеностите и възможностите на учениците. Включени са песни, които трябва да знае всеки българин, и песни, станали класика в съответния жанр. Предложени са и нови, написани специално за този учебник. В учебника са намерили място и песни, вече включвани като учебно съдържание в учебници за други учебни години, от други авторски колективи. Това е направено с оглед постигане на по-голяма приемственост при обучението по музика. По желание на учителя (и преди всичко на учениците) може да се разучат и други подходящи песни (особено свързаните с календарни празници). Музикалните произведения за възприемане (слушане) поставят основите на една по-широка музикална култура на седмокласниците. Предложени са особено значими произведения от световната музикална съкровищница, едни от станалите най-популярни за съответните автори, в различни жанрове и стилове, но същевременно достъпни за осмисляне от учениците. Това са творби с по-сложно съдържание, по-разгърнати по отношение на музикални форми и жанрове. Включени са и произведения от български автори, някои от които са написани специално за учебника за седмокласниците.
Преимущества на учебника по музика:
уроците са разработени интересно и увлекателно и включват история на музиката от древни времена до днес
музиката за слушане е подбрана сред най-добрите световни образци
песните за разучаване са съобразени с възрастовите възможности на учениците, с техните предпочитания
задачите и въпросите в учебника са оригинални, поднесени в забавна форма
умело е провокиран интерес към различни стилове в музиката
учебникът възпитава толерантно отношение към всякакъв вид музика – сериозна и популярна

Автор: Валентина Манолова; Галина Стоянова; Юлиана Близнакова Категория: 7-ми клас; Учебници; Музика
Издател: Анубис
Брой страници: 72 Език: Български
Тегло: 0.166 кг. Баркод: 9789544267759
ISBN: 9789544267759