Музика за 7. клас – Красимира Филева, Стефанка Георгиева

Музика за 7. клас

Темите в учебника са групирани в раздели, всеки от които завършва с рубриките „Забавни страници” и „Изпитай се сам” – задачи за обобщаване и затвърдяване на наученото, за оценка и самооценка. Така е осигурена възможността учителят и учениците да проследят постигането на очакваните резултати от учебната работа, процесите на развитие на уменията и осмисляне на знанията.
Музиката за слушане съдейства за формиране на убеждения за многообразието, богатството и функционирането на българската и световната музикална култура.
Учебникът е преработен съобразно препоръките на учители от цялата страна и изискванията на съвременните правописни норми.

Д-р Красимира Филева завършва Държавната музикална академия „Панчо Владигеров”, София със специалност „Пианист” и майсторски клас в Бърно, Чехия. От 1984 година преподава пиано като задължителен инструмент в Академията за музикално, танцово и изобразително изкуство в Пловдив. През 1996 г. защитава докторат по психология на тема „Ограничаване на сценичния дистрес”.
Концертирала е в България, Чехия, Гърция. Подготвя компактдиск с български клавирни миниатюри. Научната ѝ продукция наброява 125 разработки, включително 4 монографии, между които „Структурни принципи в клавирното творчество на Димитър Ненов”, учебник „Методика на преподаване на пиано”, доклади на национални и международни конференции и статии в България, Русия, Украйна, Турция и САЩ, музикалнокритични статии. Автор е на учебно пособие „Музиката в училище”, както и на учебници по музика за общообразователното училище.

Автор: Красимира Филева; Стефанка Георгиева Категория: 7-ми клас; Учебници; Музика
Издател: Просвета АзБуки
Дата на издаване: 2013 г. Брой страници: 112
Език: Български Тегло: 0.250 кг.
Баркод: 9789543600786 ISBN: 9789543600786