Музика за 3. клас – Вяра Сотирова, Галунка Калоферова, Росица Драганова

Музика за 3. клас

Учебникът е структуриран в три раздела – в първия акцентът е поставен върху развитието на метроритмичните способности, във втория – върху звуковисочинните отношения, а в третия са разработени теми, свързани със сезоните и празниците. Тази мобилност на учебното съдържание осигурява възможност за логично разположение на темите и гарантира плавно усвояване на учебното съдържание. Учениците са поставени в активна позиция и условия свободно да се изявяват в разнообразните дейности.
Въведени са общи структуриращи символи – знаци и цветни подложки, които улесняват работата на учителя.
Учебникът е преработен съобразно бележките на учители от страната и изискванията на съвременните правописни норми.

Галунка Калоферова завършва Академията за музикално и танцово изкуство, Пловдив, със специалности „Музикална педагогика” и „Солфеж”.
Работи като учител по музика и 19 години като експерт по музика в РИО София-град, през които подпомага професионалното развитие и усъвършенстване на учителите по музика.
Участва в комисии на Министерството на образованието за изработване на учебни програми по музика за общообразователното училище.
Галунка Калоферова е автор на учебници и учебни помагала по музика от 1. до 8. клас на издателство „Просвета”.
От 2005 г. участва в множество семинари и обучения в областта на психологията и личностното развитие. Работи по проекти за развитие на творческите способности на децата съвместно с къщата музей „Панчо Владигеров”, София.
Вяра Димитрова Сотирова завършва през 1990 г. ВМПИ, Пловдив, със специалност „Музикална педагогика”. Оттогава е учител по музика, като през годините работи във всички етапи на средното общообразователно училище. В момента преподава в ЧОУ „Св. София”, София.
Вяра Сотирова е автор и рецензент на учебници и учебни помагала по музика за всички степени на общообразователното училище. Участва в изработването на учебни програми по музика за начален етап. Преподавателските ѝ интереси са насочени към прилагането на нови методики в обучението по музика и широкото навлизане на практическите занимания и музицирането в процеса на обучение.
Притежава отлични организаторски качества и умения за работа в екип.
През 2008 г. Вяра Сотирова е отличена с наградата на Столичната община „Учител на годината”.
Доц. д-р Росица Драганова е завършила Българската държавна консерватория, София. Работи в Института за изследване на изкуствата – БАН, и като учител по музика във Френския лицей „Виктор Юго”, София.

Автор: Вяра Сотирова; Галунка Калоферова; Росица Драганова Категория: 3-ти клас; Учебници; Музика
Издател: Просвета
Дата на издаване: 2013 г. Брой страници: 72
Език: Български Тегло: 0.200 кг.
Баркод: 9789540128863 ISBN: 9789540128863