Музика по пътя на коприната – Иванка Влаева


Теоретични, исторически и етномузикологически студии

Какво представляват музикалните култури на Азия? Как функционират? Защо те днес стават все по-привлекателни за наблюдения и анализ? Какво е взаимодействието на българската култура с тях? Това са част от въпросите, на които се търси отговор в тази книга.
Изследването е резултат на личен опит и научен анализ на някои музикални процеси и явления. В случая се цели представяне на няколко региона от системата на музикалната култура на Азия (Югозападна, Южна, Югоизточна и Източна) с техни особено ярки прояви. Те са показани както от гледна точка на тяхната теория и традиция, така и в съвременното им битие. Обект на внимание са различните музикални пластове.
Съдържанието на книгата е структурирано в три основни части – теоретична, историческа и етномузикологическа. Така постепенно се преминава през три нива на изследване: от базисното теоретично познание за основни култури на Азия през щрихи от музикалната история на отделни региони към съвременното състояние на музикални процеси и явления през погледа на етномузиколога. Направените наблюдения дават възможност за сравнения, за извеждане на аналогии и характерни особености.


Автор Иванка Влаева
Издателство Унискорп
ISBN 9789543302574
Година на издаване 2010
Корица Мека корица
Страници 526