Мултиплексни системи в телекомуникациите – Владимир Пулков

Мултиплексни системи в телекомуникациите

Учебникът е предназначен за студентите от Факултет по Телекомуникации при Техническия университет – София. Той е написан в съответствие с учебната програма на дисциплината "Мултиплексни системи" – една от инженерно-техническите дисциплини на специалност "Телекомуникации" в Техническия университет – София.

Съдържанието на учебника е предвидено за обучение в един семестър от 15 седмици, със седмичен хорариум от 3 часа лекции, 1 час лабораторни упражнения и свободно-избираем курсов проект в следващия семестър. В съответствие със съвременното развитие на телекомуникационната техника по-голяма част от съдържанието на учебника е посветено на цифровите мултиплексни системи.

Автор: Владимир Пулков Категория: Висше образование
Издател: Нови Знания
Брой страници: 450 Език: Български
Тегло: 0.670 кг. Баркод: 9789549315851
ISBN: 9789549315851