Морско право – Рене Родиер

0
(0)


По своя жанр, съдържание и предназначение разглежданата книга би могла да се окачестви като учебно помагало в популярен стил, което представлява синтезирано изложение на десетото издание на курса по морско частно право на Родиер и Понтавис 1986 г.
В първата част на разглежданото учебно помагало се излагат характерните особености и развитието на традиционното морско частно право, като се започне от древните източници на вавилонското, египетското, гръцкото и римското право, за да се стигне до обичайното морско право от XIII до XVIII в., въплътено в множество сборници от морски обичаи, решения и нормативни актове, отнасящи се до търговското мореплаване, морската търговия, морските превози, застраховки, режима на пристанищата, морско убежище, статута на морските кораби и международни конвенции относно различни морски дейности. В тази част се разглеждат проблемите, свързани със статута на морските пространства, правната характеристика на търговските кораби, включително националност на кораба, корабната регистрация и правата и задълженията на държавата на флага на кораба. Правният режим на кораба, включително покупко-продажба, наемане и други правни действия, чиито предмет е корабът, се уреждат от основни принципи и норми на вещното право, приспособени към особеностите на кораба. Важно място е отделено на безопасността на корабоплаването, отговорност на превозвача и на собствениците на кораби, общата авария, като типична институция
на морското право, морските кредити и застраховки, и други правни актове.
Втората част, която обхваща три глави, е посветена на актуалните проблеми на морското право, определящи правното понятие за търговски кораб, взаимоотношението между корабът и морето и по-специално – правата и задълженията на държавите в различните морски пространства – от вътрешните и пристанищни води, териториалното море, проливите и каналите, използвани за корабоплаване, установени в Конвенцията на ООН по морско право от 1982 г. и специализирани многостранни договори, приети под егидата на Международната морска организация относно режима на изключителните икономически зони от 200 морски мили, континенталния шелф, риболова, експлоатацията на морските ресурси и опазването на морската среда от замърсяване. Проблемите на сблъсквания между кораби и други морски бедствия, оказването на помощ и спасяване на човешки живот на море, се изтъкват като характерни елементи на съвременното морско право. В тази връзка се отделя специално внимание на експлоатацията на кораба в глава II, в която се разглеждат въпросите относно построяването и техническото оборудване на кораба, ремонтни и свързаните с тях дейности.
Третата част е посветена на управлението, стопанисването и правната уредба на морските Дейности и техните перспективи. Една от най-новите морски дейности се изразява в изследване, проучване и експлоатация на минералните и енергийни източници на морското дъно и неговите недра отвъд националната юрисдикция на морските държави, в съответствие с разпоредбите на Конвенцията на ООН по морско право от 1982 г. В тази част относно перспективите на използването на морските пространства и техните ресурси, се подчертава необходимостта от предотвратяване на тенденцията към омаловажаване или пренебрегване на правата и свободите на морето, устойчивото използване на природните ресурси на морската среда и утвърждаване на международния правен ред в моретата и океаните.
Появата на тази книга несъмнено ще предизвика повишен интерес към актуалните проблеми на морското право. Тя може да послужи като стимул за системното разширяване на издателската дейност в тази област. Подобни усилия обаче трябва да бъдат насочени не само към популярни издания от рода на настоящата книга, а също така към по значителни по обем и предметен обхват трудове в областта на морското право. Аз съм уверен, че специалистите в областта на морското право, студентите и практикуващите юристи всеки един според своите интелектуални и професионални интереси, ще оценят достойнствата и ползата от подобни издания.

Автор Рене Родиер
Издателство УИ Климент Охридски
ISBN 9789540728056
Година на издаване 2010
Корица Мека корица
Страници 168

Колко полезна беше тази книга?

Кликнете върху звезда, за да го оцените!

Среден рейтинг 0 / 5. Брой гласове: 0

Няма гласове досега! Бъдете първият, който ще оцени тази книга.