Морският протест – Екатерина МатееваКато един оригинален способ за официално удостоверяване на доказателствени средства, с помощта на които се установяват подлежащите на доказване факти на морското произшествие и предприетите от капитана мерки за опазване на повереното му имущество, морският протест има важно значение в процеса на доказването по искове от и срещу корабопритежателя, можещи да възникнат от различни видове морско-правни договори по глави VI-Х на КТК, както и от различни морски извъндоговорни източници на облигационни отношения по глави XI и сл. на КТК (обща и частна авария, сблъскване на кораби и др.)
Догматичният характер на изследването, съчетан с търсене на практическите измерения на обсъжданите въпроси и тяхната проекция в нашата и чужда арбитражна и съдебна практика, позволява трудът да се използва не само от представители на правната теория, но и от юристи от практиката, работещи в областта на търговското корабоплаване, морското застраховане, нотариуси, арбитри, диспашори, съдии, адвокати, консулски длъжностни лица на Република България в чужбина и др.
Автор Екатерина Матеева
Издателство Фенея
ISBN 9789548214995
Година на издаване 2007
Страници 284