Морски енергетични уредби – работна тетрадка – В.Георгиев

Морски енергетични уредби – работна тетрадка

Анотация
Настоящото учебно пособие е предназначено за изпълнение на курсова работа по дисциплината „Морски енергетични машини", която се изучава от студентите от специалност „Корабостроене и морска техника". В ръководството са застъпени основните въпроси, третиращи избора на главен двигател и проектирането на няколко базисни системи и спомагателни уредби. При написване на ръководството авторите са се придържали към методика, основаваща се в по-голяма степен на физическите принципи на функциониране на проектирания обект, отколкото на формули и зависимости, имащи формален и нормативен характер, характерни за работното проектиране. Смятаме за важно да подчертаем, че пособието разглежда началната фаза – идейното проектиране, резултатите от което са база за работното проектиране. Ограниченият обем на заданието, както и малкият хорариум на дисциплината не позволяват да бъдат включени редица специфични въпроси, но учебният материал е в състояние да формира необходимите знания и умения на бъдещия инженер-корабостроител.

Автор: В.Георгиев Език: Български
Категория: Наука и научно-популярна литература; Висше образование Тегло: 0.250 кг.
Баркод: 9789544496548
Издател: Стено ISBN: 9789544496548
Брой страници: 100