Монетосеченето на римската република – Асен МинкинС този труд "Монетосеченето на Римската държава", необичаен по форма и съдържание, Асен Минкин дава възможност на нумизматите колекционери и на изследователите не само да се запознаят с богатата информация за основаването и развитието на Римската държава, на нейното монетосечене и монетни реформи, но и да ползват каталога, който има практическо приложение.
Автор Асен Минкин
Издателство Неизвестен