Моливко. Родна реч кн. 1 (3-4 г.) – Веселина Петрова

Моливко. Родна реч кн. 1 (3-4 г.)

Оформянето на книжките и систематизираното в тях образователно съдържание е съобразено с потребностите на три-четиригодишното дете от общуване за непосредствено възприеманите обекти и вече придобития индивидуален опит с тях. Темите за обучение по устна реч са подредени въз основа на възпитателния принцип за природосъобразност и водят към прагматични идеи за непринудени разговори, целенасочени беседи, за преразказване на приказки или разкази, съчиняване на текст, заучаване на стихотворения наизуст, занимания с произведения от кратките литературни жанрове и др. Посредством нагледен материал са осигурени условия за съзнателно и целенасочено избиране на най-подходящия стил за общуване – разговорен, официално-делови, художествен, като към обобщено представените речеви ситуации са допълнени примери за междуличностни взаимодействия и текстове на литературни произведения.

Автор: Веселина Петрова Категория: Детски градини; Първа група (3-4 годишни деца)
Издател: Слово
Дата на издаване: 2002 г. Брой страници: 80
Език: Български Тегло: 0.200 кг.
Баркод: 9789544397333 ISBN: 9789544397333