Моливко. Родна реч кн. 1 (3-4 г.) – Веселина Петрова


Оформянето на книжките и систематизираното в тях образователно съдържание е съобразено с потребностите на три-четиригодишното дете от общуване за непосредствено възприеманите обекти и вече придобития индивидуален опит с тях. Темите за обучение по устна реч са подредени въз основа на възпитателния принцип за природосъобразност и водят към прагматични идеи за непринудени разговори, целенасочени беседи, за преразказване на приказки или разкази, съчиняване на текст, заучаване на стихотворения наизуст, занимания с произведения от кратките литературни жанрове и др. Посредством нагледен материал са осигурени условия за съзнателно и целенасочено избиране на най-подходящия стил за общуване – разговорен, официално-делови, художествен, като към обобщено представените речеви ситуации са допълнени примери за междуличностни взаимодействия и текстове на литературни произведения.
Автор Веселина Петрова
Издателство Слово
ISBN 954-439-733-7
Корица Меки корици
Страници 79
Език Български