Молекулна физика. Лабораторен практикум – УИ “Климент Охридски”

Учебникът е университетски лабораторен практикум по молекулна физика и съдържа:
– лабораторни упражнения, в които студентите се запознават с някои от основните величини и закони от молекулната физика. Всяко упражнение се състои от теоретична част, подробно описание на апаратурата за измерване, формулиране на задачите и контролни въпроси
– кратко описание на обработката на експерименталните резултати и методите за оценка на грешките при измерване на величините
– мерни единици на някои физични величини в международната система (SI) и на някои основни константи
– таблици със стойности на някои физични величини

Изданието е предназначено за студентите от Физическия факултет на Софийския университет "Св. Климент Охридски", но успешно може да се ползва и от студенти от други висши учебни заведения.

Автор Дочка Съева; Любомир Илиев; Петър Чолаков
Издателство УИ "Св. Климент Охридски"
ISBN 9789540741956
Година на издаване 2016
Корица мека
Страници 176
Формат 14х20
Език български