Моят жизнен път. Развитие на кооперативното движение в България между двете световни войни – Христо Ганев


Кой е Христо Иванов Ганев?
До края на 1944 г. изтъкнат стопански деец, публицист и общественик, стоял начело на българското кооперативно движение. Един от строителите на икономическия и културния живот на България между двете световни войни. Неговото име е забравено!…
По времето на управлението на Христо Ганев българското кооперативно движение постига забележително развитие, като разгръща огромно по своите мащаби строителство в областта на стопанството и културата, обхващащо почти всички слоеве на българския народ – България е сред страните с най-развито кооперативно движение в Европа, първа на Балканския полуостров, с авторитетно европейско признание.
Принципите на изграждането на българските кооперации са в основата на доктрината на Рочдалските пионери – свобода, независимост, взаимопомощ и самопомощ.
Автор Христо Ганев
Издателство Захарий Стоянов
ISBN 9547396986
Година на издаване 2006
Корица Меки корици
Страници 376
Формат 20/13
Език Български