Модели на педагогическо взаимодействие „семейство — детска градина“ – Димитър Гюров

Модели на педагогическо взаимодействие „семейство — детска градина“

Книгата предлага аналитично структуриране на взаимодействието между детската градина и семейството като резултат от преглед на текущото състояние на българското образование и възможностите за неговото развитие в стратегическите европейски измерения. Разгледани са основните аспекти на предучилищното образование.

Книгата може да послужи като интегриран образователен продукт, система от знания, умения и отношения за актуализиране и усъвършенстване на компетенциите и практическия управленски опит на директорите, за привличане на учителите в процеса на педагогическо взаимодействие с родителите.
Тя е резултат от задълбочените изследвания на авторите и апробиране на моделите на педагогическо взаимодействие „семейство – детска градина“ в бакалавърски и магистърски програми в СУ „Св. Кл. Охридски“ и други водещи университети и факултети.

Автор: Димитър Гюров Брой страници: 224
Категория: Наука и научно-популярна литература; Детски градини; Подготвителна група (5-6 годишни деца); Подготвителна група (6-7 годишни деца); Книги за учителя Език: Български
Тегло: 0.265 кг.
Издател: Просвета Баркод: 9789540121840
Дата на издаване: 2009 г. ISBN: 9789540121840