Млечно козевъдство – Светозар Тянков

Млечно козевъдство

Проф. дсн Светозар Тянков е дългогодишен ръководител на катедра "Овцевъдство". Работи по въпросите на генетиката и селекцията на овцете и козите. Има над 170 научни, научно-популярни статии, книги и учебници.
За първи път от книгата ще научите: биологични основи на продуктивността на козите, породи млечни кози, избор на кози за разплод, отглеждане на козите, хранене на козите, млечна продуктивност на козите, получаване на други продукти от козите, интензификация на козевъдството, профилактика на козите срещу заболявания

Автор: Светозар Тянков Брой страници: 136
Категория: Селско стопанство; Специализирана литература Език: Български
Тегло: 0.250 кг.
Издател: Еньовче Баркод: 9789548372329
Дата на издаване: 2013 г. ISBN: 9789548372329