Младият Филби – Робърт Лител


Ким Филби е най-известният двоен агент в ис – торията на шпионажа. Привлечен в британ – ското разузнаване в началото на Втората све – товна война, той прави бърза кариера и след края на войната става главен офицер за връзка с ЦРУ и ФБР във Вашингтон. Разкриването на другите британски двойни агенти, извест – ни като Кеймбриджката петорка, „осветява“ и Филби. Колегите му от МИ-6 с потрес устано – вяват, че той е започнал да шпионира за Съ – ветския съюз още през 30-те години. В крайна сметка Ким Филби избягва в Москва, на крач – ка пред британските контраразузнавачи, кои – то идват да го арестуват, и прекарва последни – те двадесет и пет години от живота си в Русия. В „Младият Филби“ големият майстор на шпи – онския роман Робърт Лител превръща секрет – ната фактология в драматични разкази на приятели и любовници на Филби, както и на неговите съветски и английски вербовчици. Но всеки разказ от първо лице само задълбо – чава мистерията около шпионина от елита на британското общество, за чиято лоялност гада – ят и от двете страни на Желязната завеса. Кой всъщност е истинският Ким Филби? Защо му се доверява дори шефът на контраразузнава – нето на ЦРУ Джеймс Енгълтън? Защо Сталин, който не вярва дори на Рихард Зорге, екзеку – тира шефовете на НКВД, които се усъмняват в лоялността на Филби? Този роман ще ви потопи в една от най-голе – мите загадки на шпионажа.
Автор Робърт Лител
Издателство Прозорец
ISBN 9789547338647
Година на издаване 2016
Корица мека
Страници 255
Формат 13х20
Език български