Микроикономика – Стела Ралева

Микроикономика

Приложната микроикономика обхваща различни области на изследване, много от които ползват методи от други изследователски полета, приложната работа в микроикономиката включва малко над основното по ценова теория, търсене и предлагане. Икономика на града изследва предизвикателствата, пред които се изправят градовете, като например тяхното разпростиране и растеж, замърсявания на въздуха и водата, претовареност на трафика, и използва полета от градската география и социология. Икономическата история изследва еволюцията на икономиката и икономическите институции, ползвайки методи и техники от полетата на икономиката, историята, географията, социологията, психологията и политологията. Икономика на труда изследва заплащанията, наемането и динамика на трудовите пазари. Право и икономика прилага микроикономическите принципи до избора и прилагането на конкурентни правни устройства и тяхната съотносима ефективност.

Автор: Стела Ралева Език: Български
Категория: Икономика и мениджмънт; Висше образование Тегло: 0.500 кг.
Баркод: 9789546441713
Издател: Издателски комплекс – УНСС ISBN: 9789546441713
Дата на издаване: 2008 г.