Международно частно право – част ІІ (брачни, семейни и наследствени дела – международна компетентност, приложимо право и екзекватура) – Боряна Мусева

Международно частно право – част ІІ (брачни, семейни и наследствени дела – международна компетентност, приложимо право и екзекватура)

5. издание към 20 октомври 2014 г.

Сборникът представя уредбата на международната компетентност, приложимото право и екзекватурата по брачни дела, издръжката, родителската отговорност, закрилата на децата в международен план и наследяването.
Поместени са Регламент (ЕО) № 2201/2003 относно компетентността, признаването и изпълнението на съдебни решения по брачни дела и делата, свързани с родителската отговорност, Регламент (ЕС) № 1259/2010 относно осъществяването на засилено сътрудничество в областта на приложимото право при развод и законна раздяла, Регламент (ЕО) № 4/2009 относно компетентността, приложимото право, признаването и изпълнението на съдебни решения и сътрудничеството по въпроси, свързани със задължения за издръжка, Хагският протокол за приложимото право при задълженията за издръжка, Регламент (ЕС) № 650/2012 относно компетентността, приложимото право, признаването и изпълнението на решения и приемането и изпълнението на автентични актове в областта на наследяването и относно създаването на европейско удостоверение за наследство и Регламент (ЕС) № 606/2013 относно взаимното признаване на мерки за осигуряване на защита по граждански дела, наред с онези норми от КМЧП, ГПК и СК, които им кореспондират.
Поместено е и релевантно извлечение от Договора за функционирането на Европейския съюз и Конституцията.
Представени са основните многостранни международни актове, които уреждат материята на издръжката, родителската отговорност, осиновяването, правата и закрилата на децата.
В сборника ще намерите също и сравнителен анализ на всеки от споменатите международни актове, така нужен за определяне на неговата приложимост – съвместно или с предимство пред останалите.

Автор: Боряна Мусева Брой страници: 488
Категория: Правна литература Език: Български
Тегло: 0.530 кг.
Издател: Сиби Баркод: 9789547309043
Дата на издаване: 20.10.2014 ISBN: 9789547309043