Международно частно право – част II – Боряна Мусева

Международно частно право – част II

Сборникът представя уредбата на международната компетентност, приложимото право и екзекватурата по брачни дела, издръжката, родителската отговорност и закрилата на децата в международен план. Поместени са Регламент (ЕО) № 2201/2003 на Съвета относно компетентността, признаването и изпълнението на съдебни решения по брачни дела и делата, свързани с родителската отговорност, Регламент (ЕС) № 1259/ 2010 на Съвета относно осъществяването на засилено сътрудничество в областта на приложимото право при развод и законна раздяла, Регламент (ЕО) № 4/2009 на Съвета относно компетентността, приложимото право, признаването и изпълнението на съдебни решения и сътрудничество по въпроси, свързани със задължения за издръжка, Хагския протокол за приложимото право при задължения за издръжка, съответно Конвенцията за международно събиране на издръжка за деца и други членове на семейството, наред с онези норми на КМЧП, ГПК и СК, които им кореспондират. Поместено е и релевантно извлечение от Договора за функциониране на ЕС. Представени са основните многостранни международни актове, уредбата за семейни отношения е допълнена от извлечение от Конвекцията за правата на детето. В края на изданието е поместено информационно приложение.

Автор: Боряна Мусева Брой страници: 440
Категория: Правна литература Език: Български
Тегло: 0.298 кг.
Издател: Сиби Баркод: 9789547307414
Дата на издаване: 2011 г. ISBN: 9789547307414