Международният договор – източник на международното частно право – Николай Натов, Колектив

Книгата представлява сборник научни изследвания на Катедра "Международно право и международни отношения" при Юридическия факултет на Софийския университет "Свети Климент Охридски", представени на Конференцията на Катедрата, проведена на 20 декември 2012 г. Сборникът се посвещава на 120-годишнината на Юридическия факултет.

Съдържание:

 • Международният договор – източник на международно частно право: историческо развитие, въздействие и взаимодействие с други източници
  професор д-р Йорданка Зидарова
 • Ролята на международния договор за уредба на отношенията, предмет на съвременното международно частно право
  професор д-р Николай Натов
 • Конвенция за защита правата на човека и основните свободи като източник на българското международно частно право
  д-р Васил Пандов
 • Международният договор в материята на международната компетентност, признаването и изпълнението на чуждестранни решения по граждански и търговски дела
  д-р Боряна Мусева
 • Международният договор в материята на наследствените правоотношения с международен елемент
  д-р Станислав Йордански
 • Обща характеристика на договорите за международен въздушен превоз съгласно международноправната им уредба
  д-р Ясмина Андреева
 • Международноправна уредба на презграничната несъстоятелност. Значение на регламент № 1346/2000 относно производството по несъстоятелност д-р Дафина Сърбинова
 • Международният договор в областта на авторското право и сродните му права
  д-р Теодора Ценова
 • Международният договор като "Soft Law" в материята на международните инвестиции и транснационалните корпорации
  Ивелин Кирчев

 • Корица:Мека
 • Брой страници:524
 • Общи:От български автор
 • Баркод:9789542813569
 • ISBN:9789542813569
 • Каталожен номер:3573
 • Жанрове:Право
 • Тегло:1 kg