Международни финанси и финансова политика – Ганчо Ганчев, Елена Ставрова

Международни финанси и финансова политика

Финансите са научна дициплина, изучаваща икономическите явления през призмата на възникващите в процеса на производството, обмена и разпределението финансови активи и пасиви. Финансови от своя страна са активи, които имат парично изражение и представляват дългови искове, подлежащи на погасяване, права на собственост, пораждащи доход или задължения за покриване на определени искове…

Автор: Ганчо Ганчев; Елена Ставрова Категория: Икономика и мениджмънт; Висше образование
Издател: Югозападен университет "Неофит Рилски"
Дата на издаване: 2009 г. Брой страници: 237
Език: Български Тегло: 0.400 кг.
Баркод: 9789546806321 ISBN: 9789546806321