Международен транспорт и спедиция – Христина Николова

Международен транспорт и спедиция

В учебника са разгледани тенденциите в развитието на международния транспорт и политиката за развитие на транспортната система на ЕС, изяснени са правилата за извършването на международни сделки за превози и приложението на търговско-транспортните клаузи ИНКОТЕРМС във връзка с тяхното изпълнение. Подробно са разгледани международните регламенти, уеднаквяващи условията за извършване на превози по отделните видове транспорт. Представени са правилата за сключване и изпълнеие на договори за международен превоз на пътници и товари в различните видове транспорт. Описани са функциите и дейността на международните организации, действащи в областта на транспорта. Отделено е място на същността, изискванията, правилата и условията за осъщуствяване на спедиторската дейност, а също и на комбинирането и мултимодалните превози.
Учебникът е предназначен за студенти от специалност Икономика на транспорта при УНС. Той може да се ползва и от служители на различни транспортни предприятия и на Министерството на транспорта, както и от всички, които се интересуват от проблемите на международния транспорт.

Автор: Христина Николова Брой страници: 200
Категория: Икономика и мениджмънт; Висше образование Език: Български
Тегло: 0.500 кг.
Издател: Издателски комплекс – УНСС Баркод: 9789546442406
Дата на издаване: 2011 г. ISBN: 9789546442406