Методично ръководство по статистика на SPSS – Мартилен Мита Георгиева

Учебникът е разработен въз основа на задание за учебна фирма с определени параметри, в която се внедрява счетоводен софтуер и се осчетоводява текущата дейност. Направена е характеристика на всички програмни продукти за счетоводна отчетност и е показан начина на избор на програмен продукт, както и работата с него.

  • Тегло:1 kg