Методически насоки в обучението по четене и свирене на хорови партитури – Маргарита Генчева

Методически насоки в обучението по четене и свирене на хорови партитури

Пособието е предназначено за всички, занимаващи се с преподаване и свирене на хорови партитури. То предлага съвременна методическа система на работа, в която са залегнали основните задачи на дисциплината „Четене и свирене на хорови партитури”.

Методическите указания и насоки в разработените музикални произведения са във връзка с поставените по партитури задачи. Те се отнасят до проверка и усъвършенстване на нотно – четивната техника на студентите; свободно ползване – четене и свирене на „До” ключовете, с което да се изгради добра представа за височината на всеки тон, записан на различен нотен ключ; чрез свирене и пеене на предвидени за целта упражнения да се развиват и усъвършенстват музикалните способности на студентите; да се създадат достатъчно сръчности и навици за транспониране; чрез образци от световната музикална съкровищница и произведения от българския музикален фолклор, студентите да се насочат към техническо и художествено овладяване на двугласни, тригласни и четиригласни хорови партитури с хомофонна или полифонична фактура.

Автор: Маргарита Генчева Категория: Висше образование; Специализирана литература; Музика
Издател: Шуменски университет "Епископ Константин Преславски"
Дата на издаване: 2011 г. Брой страници: 103
Език: Български Тегло: 0.200 кг.
Баркод: 9790707697016 ISBN: 9790707697016