Местно самоуправление и местна администрация – Сиби

В сборника е представена законовата уредба на обществените отношения, свързани с местното самоуправление и местната администрация, административно-териториалното устройство и с условията, организацията и реда за пряко участие на гражданите при осъществяване на държавната и местната власт.

Поместена е и Европейската харта за местно самоуправление.

Текстовете са анотирани с препращания към други нормативни актове и между правни норми, включени в сборника.

Издателство Сиби
ISBN 978-954-730-730-8
Година на издаване 2011
Корица Мека корица
Страници 136