Местни избори 2007 – Анна Кръстева, Антоний ТодоровПо средата на парламентарния цикъл, скоро сред първите европейски избори, в началото на усвояването на структурните фондове, местни избори 2007 се оказват важен фактор за (пре)структуриране на политическата сцена. Местното равнище все повече се еманципира от националното както с навлизането на нови политически актьори като бизнес партиите, така и с коалиции в необичайни конфигурации. Дали тази еманципация ще доведе до нова партийна система – този въпрос си поставят авторите на книгата.
Електорална география, нови местни елити, образи и послания – това са само част от разнообразните ракурси към местни избори 2007, които книгата предлага.Анна Кръстева е доцент, ръководител на Департамента по политически науки и на Центъра за миграционни изследвания в НБУ. Автор е на публикации в над десет страни по проблемите на политическия дискурс, по миграционна и етническа политика, регулярно е гост-професор във Франция, Италия и други страни.Антоний Тодоров е доцент по политически науки в Нов български университет. Работи в областта на електоралните изследвания и политическите партии. Автор е на "Политическият живот в България 1990-2005", "Българските избори 1990-1997. Резултати, анализи, тенденции" (в съавторство с Б. Димитрова и др.).
Автор Анна Кръстева, Антоний Тодоров
Издателство ИК Нов български университет
ISBN 9789545355059
Година на издаване 2008
Страници 104