Менует – Луи Пол Боон


Луи Пол Боон – голямото име на фламандската модерна литература – сега застава за пръв път пред нас с романа си "Менует", който поставя големите въпроси на битието. В него надничат нашият страх, болката и ужасът – и същевременно любопитството и възхищението от чудото на живота. Чистота и омерзение, еротика и жестокост, студ и огън, един цял скрит дълбоко в подземните хладилни халета на душата ни свят копнее да излезе навън, но само за да извърне поглед с потрес от онова, което човек е направил със себе си.
Автор Луи Пол Боон
Издателство Пет плюс
ISBN 9789544621278
Година на издаване 2007
Страници 136