Мениджмънт предизвикателствата през XXI век – Питър Дракър

Мениджмънт предизвикателствата през XXI век

Мениджмънт предизвикателствата през XXI век съдържа нов поглед към теорията и практиката на мениджмънта. Поредната книга на “един от вечните мислители на нашето време”, както Business Week определя Питър Дракър, разглежда паралелно два фундаментални въпроса: промените в световната икономика и промените в практиката на мениджмънта. Тези промени, особено в развитите страни, имат огромно значение за изследването на бъдещите предизвикателства и Питър Дракър пита:

Кои са новите реалности? Какви нови политики трябва да възприемат компаниите и ръководителите, за да посрещнат тези предизвикателства?

Новата забележителна книга на водещия световен гуру в областта на мениджмънта предизвиква провокиращи дискусии – представените в нея предизвикателства оказват въздействие върху всички организации на съвременното общество. Питър Дракър съветва читателите си в края на всяка отделна глава да се запитат:

Какво означават тези проблеми, тези предизвикателства за нашата организация и лично за мен като човек на умствения труд, професионалист, ръководител? Какви действия трябва да бъдат предприети от нашата организация и лично от мен, за да превърнем предизвикателствата от тази глава във възможности, от които организацията и аз да се възползваме?

Тази книга е призив за действие.

Автор: Питър Дракър Брой страници: 198
Категория: Икономика и мениджмънт Език: Български
Тегло: 0.220 кг.
Издател: Класика и Стил Баркод: 9549964051
Дата на издаване: 13.11.2000 ISBN: 9549964051