Мениджмънт на сигурността и отбраната – Тилчо Иванов

Мениджмънт на сигурността и отбраната

Предложеният учебен материал включва базови въпроси на управлението и администрацията на сигурността и отбраната, включително разбиранията за сигурността в европейски и национален план, политическите основи на сигурността, основни понятия и идеи и същност и количествено измерване на заплахите и сигурността. Отделено е внимание на решението като фокус на управлението, както и на приложимите подходи и циклични процеси на управление на сигурността. Съпоставени са различните приложими подходи на управление на сигурността и отбраната. Представени са елементите на основните фази на програмно управление – стратегическо, организационно и оперативно управление (контрол) на сигурността.
Учебният материал е тясно свързан с икономическия подход на изучаване на сигурността, който свързва постигането на целите на сигурността и отбраната с проблематиката на разпределение на ограничени ресурси между конкурентни алтернативи за посрещане на заплахите в условия на неопределеност и риск. Управлението се фокусира върху широк кръг от въпроси, свързани с постигането на тези цели, а именно: стратегическо насочване, координация на организационните усилия и оперативен контрол на действията.
Учебникът е ориентиран към изучаване на езика и идеите, свързани с управлението на сигурността и отбраната. Основната му задача е да изясни твърде разнообразните и поливариантни понятия и термини в полето на сигурността. Предназначен е за базово обучение по специалност “Икономика на отбраната и сигурността” към катедра “Национална и регионална сигурност” при УНСС, но може да бъде използван за обучение по сродни специалности в професионални направления “Сигурност и отбрана”, “Международни отношения” и съставните им специалности, предлагани от други университети в страната.

Автор: Тилчо Иванов Брой страници: 312
Категория: Икономика и мениджмънт; Висше образование Език: Български
Тегло: 0.750 кг.
Издател: Издателски комплекс – УНСС Баркод: 9789544949457
Дата на издаване: 2008 г. ISBN: 9789544949457