Мениджмънт на фирмените иновации и инвестиции – Иван Георгиев

Мениджмънт на фирмените иновации и инвестиции

Основната цел, която се преследва в тази книга, е представянето на мениджмънта на фирмените иновации и инвестиции в контекста на новите концепции (отворени иновации, потребителски иновации, управление на знанията и др.), промените в средата на фирмите и добрите практики в областта иновациите и инвестициите.
Характерно за тази книга е, че авторите разглеждат мениджмънта на фирмените иновации и фирмените инвестиции като непрекъснати процеси, обхващащи всички функции и осъществявани на три равнища: стратегическо, тактическо и оперативно.
Мениджмънтът на иновациите и съответно на инвестициите са разгледани като два относително самостоятелни, но свързани процеси. Отделното им разглеждане дава възможност да се разкрият особеностите на обекта и на функциите на неговото управление и на тази основа да се предложат адекватни подходи и методи за вземане на решения.

Автор: Иван Георгиев Брой страници: 324
Категория: Икономика и мениджмънт; Висше образование Език: Български
Тегло: 0.800 кг.
Издател: Издателски комплекс – УНСС Баркод: 9544942629
Дата на издаване: 2013 г. ISBN: 9544942629