Мениджмънт и правна инфраструктура на културата – -20%


Отношението мениджмънт на културата-правна нормативност, което е предмет на книгата, трудно може да бъде определено като "обичайна" тема за изследване на културата. Тази проблематика се налага като значима, доколкото бъдещето на културата е до голяма степен зависимо от реализацията на ефективния мениджмънт. Културата като система от ценности и норми, които осмислят човешкото съществуване, определя процесите в политиката и икономиката, понеже е в привилегированата позиция да оценява и оценностява случващото се в обществото. Между тези два ориентира се вмества проблематиката на книгата. Изследването е насочено към прохождащия мениджмънт на културата в България и е предназначено преди всичко за бъдещите културмениджъри, които ще бъдат в много по-голяма степен пазарно ориентирани, отколкото е представеният текст.
Автор Иван Кабаков
Издателство СИЕЛА
ISBN 97895413752
Година на издаване 2004
Страници 284