Мемоаристичните творби след Освобождението. Фигури на автора – Елена Азманова-Рударска

Мемоаристичните творби след Освобождението. Фигури на автора

В многостранните разработки на българските литературоведи мемоаристичната литература се люшка между горещото приемане и отричането й като самостоятелен жанр. Диференцирането на мемоарите от българската литературна критика като вид, жанр, специфика често пъти е въз основа на анализационни наблюдения върху едно произведение – най-силно употребени са "Житие и страдания грешнаго Софрония" от Софроний Врачански, "Из мъртвия дом" и "Записки за България и за българите" от Любен Каравелов, "Записки по българските въстания" от Захарий Стоянов, "Преживяното" от Т. Г. Влайков. Така в основата на изследователските търсения е залагано "единичното срещу множественото", без да бъде очертана каквато и да е конструкция за литературното полагане на тези произведения.

Автор: Елена Азманова-Рударска Категория: Висше образование; Специализирана литература; Езикознание и литературознание
Издател: Югозападен университет "Неофит Рилски"
Дата на издаване: 2010 г. Брой страници: 208
Език: Български Тегло: 0.230 кг.
Баркод: 9789546807090 ISBN: 9789546807090