Медиен мениджмънт – Петранка Филева


"Медиен мениджмънт" е учебник, предназначен за подготовка на студентите в специалностите "Журналистика" и "Връзки с обществеността" по едноименната учебна дисциплина. Книгата е подходяща също така за заинтересованите от бизнеса, т.е. за всички, които искат да инвестират по-успешно в разширяващата се медийна индустрия на България.
В учебника са включени основните теми от въвеждащите курсове по мениджмънт и по маркетинг, съчетани със знание за медиите като стопански предприятия или като организации с идеална цел. Представя се философията на модерното управление на медиите, ориентирано към успешно съчетаване на интересите на индивидите и интересите на обществото.
Учебният материал е представен в 17 теми, следващи логиката на наложилото се в света преподаване по мениджмънт и по маркетинг. Всяка тема се структурира по еднаква логика: след представяне на основни концепции и принципи, от които се ръководи съвременният бизнес при рационалното разпределение на ограничен ресурс, се коментират особеностите на медийната икономика и медийния мениджмънт, за да препоръча стратегически подход, тактическо решение и рационално оперативно поведение в медийната организация.
Включват се примери и се анализират случаи, свързани с медийната индустрия в България и в света.
Автор Петранка Филева
Издателство УИ Климент Охридски
ISBN 9789548194778
Година на издаване 2011
Корица меки корици
Страници 411