Медицинска генетика – Драга Тончева, Стоян Лалчев

Медицинска генетика

Учебник за студенти по медицина и биология и за специализиращи лекари

Издаването на учебника е провокирано от изключително бързото развитие на медицинската генетика и важното значение на нейните достижения за клиничната практика в различните области – педиатрия, хематология, онкология, неврология, нефрология, офталмология, ендокринология, кардиология, акушерство и гинекология, терапия и др.
Международният авторски колектив си постави за цел да представи задълбочено и компетентно съвременната информация за човешката генетика в отделните направления – биологични основи на наследствените структури, етиология, патогенеза, унаследяване, класификация, клиничен и генетичен полиморфизъм на наследствените заболявания, съвременни подходи за тяхната диагностика, новости в моногенната и полигенната патология, хромозомните болести и наследствените предразположения, вродените дефекти с различни органни прояви, медико-генетичната консултация и пренаталната диагностика.

Автор: Драга Тончева; Стоян Лалчев Категория: Висше образование; Медицинска литература
Издател: Сиела
Дата на издаване: 1999 г. Брой страници: 472
Език: Български Тегло: 0.622 кг.
Баркод: 9546492337 ISBN: 9546492337