Медиализираната реалност – Добринка Пейчева

Медиализираната реалност

В началото на 2000-те, когато за първи път употребих понятието медиализация и сега, в тази монография, го употребявам в смисъл на едно почти тотално посредничество и зависимост на много социални процеси и отношения, и на обществото като цяло, от традиционните и нови средства за комуникация – от масмедиите и новите медийни конструкти в руслото на интернет.

Това посредничество важи с особена сила за днешното общество – обществото на 21 век, в което появата на нови масови средства за комуникация и медийно детерминирани образувания е обичайно явление с усложняващи и едновременно с това улесняващи ефекти.

Процесите на формиране на нови социални общности и образувания с виртуален и изключително мобилен характер, паралелизирането на виртуалната и физическата среда и бединяването им в една обща медиализирана реалност, разкриват един различен тип усложняване на обществото и неговото функциониране. Този нов тип усложняване се съпътства с медиализиране на много от тези процеси и едновременно с това с улесняване – улесняване, свързано с компресиране на времето и пространството, с достъпи от различен характер, нови форми на групова и общностна солидарност и пр…

Автор: Добринка Пейчева Категория: Висше образование; Специализирана литература
Издател: Югозападен университет "Неофит Рилски"
Дата на издаване: 2011 г. Брой страници: 424
Език: Български Тегло: 0.500 кг.
Баркод: 9789546807328 ISBN: 9789546807328