Мъченици, текстове, контексти – Диана Анастасова


Книгата е посветена на агиографски повествования за светци мъченици, включени в южнославянски календарни сборници от XIV-XVII в. В основата на изследването стои известният, но неиздаден все още ръкопис №1039 от Нродната библиотека "СВ. св. Кирил и Методий". Той е датиран от средата на XIV в. Ето защо ръкописът представлява изключително ценен паметник, съхранил старинен пласт от преводната ни агиография.
Автор Диана Анастасова
Издателство Стигмати
ISBN 9789543360567
Година на издаване 2008
Страници 276