Материалознание на хранителните продукти – Андрей Андреев

Материалознание на хранителните продукти

Учебникът е написан в съответствие с учебната програма, утвърдена от МОН, и е предназначен за учениците от професионалните гимназии.
Учебният материал е систематизиран в десет глави, като в първата са включени основните общотеоретични въпроси на материалознанието, в следващите девет глави са разгледани основните хранителни продукти от растителен и животински произход, които намират приложение като суровини или готови изделия в общественото хранене.

Автор: Андрей Андреев Категория: Профилирани гимназии
Издател: Матком
Дата на издаване: 2013 г. Брой страници: 256
Език: Български Тегло: 0.320 кг.
Баркод: 9789549930252 ISBN: 9549930254