Материали и заготовки: 9. клас – Панайот Панайотов

Материали и заготовки: 9. клас

Помагалото "Материали и заготовки" формира в учениците базови общотехнически познания. Съдържанието разкрива свойствата на машиностроителните материали, критериите при избирането им за произвеждане на качествени и конкурентоспособни заготовки и изделия, съгласно функционалното им предназначение. Авторът е направил опит да преодолее металургичния подход при разработване на съдържанието. Заложено е на конструктивно-технологичния и експлоатационния подход. Акцентирано е на видовете материали, свойствата и начините за избирането им, технологиите за произвеждане на заготовки и др. Поместени са решени примери, чрез които се показва как учебното съдържание може да се ползва за решаване на конкретни технически задачи.

Настоящото издание е одобрено от МОН и е съвместимо с учебната програма за 2013/2014 г.

Автор: Панайот Панайотов Категория: 9-ти клас; Профилирани гимназии
Издател: Нови Знания
Брой страници: 120 Език: Български
Тегло: 0.100 кг. Баркод: 9549315282
ISBN: 9549315282