Математика – Задачи с практико-приложен характер (Подготовка за външно оценяване и кандидатстване след 7 клас) – Регалия – 6

Сборникът е предназначен за учениците от 7 клас и има за цел да подпомогне тяхната подготовка за успешно представяне на Националното външно оценяване (НВО). Той е своеобразен тренажор за решаване на задачи със свободен отговор.
Съдържателно е структуриран в 14 теми от учебно-изпитната програма. Всяка тема започва с кратки теоретични бележки, след което са дадени задачи, градирани в три нива на сложност.
– задачите от ниво А кореспондират с последните четири задачи с отворен отговор от първи модул на НВО;
– задачите от ниво Б съответстват на първите две задачи от допълнителния модул, които са с практико-приложен характер;
– задачите от ниво В са във формата на последните две задачи от допълнителния модул, които са с разширен свободен отговор, и изискват подробно описание на решението.
Предложени са и четири теста по формата на НВО за 7 клас.
Задачите са дадени с отговори и кратки решения.
Сборникът ще бъде полезно помагало не само за учениците, но и за техните учители, чиито обединени усилия гарантират успешна подготовка и достойно представяне на седмокласниците на НВО.

Автор Запрян Запрянов; Юлия Нинова; Снежинка Матакиева
Издателство Регалия – 6
ISBN 9789547452688
Година на издаване 2017
Корица мека
Страници 168
Формат 20х26
Език български