Математика за зрелостен изпит – теми и задачи – Галя Кожухарова, Светлозар Дойчев, Тодор Кожухаров, Христо Лесов


Книгата е предназначена за учениците, които ще се явяват на матура по математика.В първата част за всяка от темите от учебно-изпитната програма са дадени: – Основните теоретични знания, необходими за решаване на задачите; – Задачи за упражнение, някои от които са с решения, а за други има отговори и кратки упътвания.Във втората част са включени десет примерни тестови варианта.Третата част съдържа кратки решения на задачите от тестовите варианти. Книгата ще бъде полезна на учениците при овладяването на учебното съдържание и в подготовката им за зрелостния изпит по математика. Може да се ползва с успех и от учителите при работата им върху този материал
Автор Галя Кожухарова, Христо Лесов, Светлозар Дойчев, Тодор Кожухаров
Издателство Регалия – 6
ISBN 43143