Математика за 9 клас за задължителна подготовка – Галя Кожухарова, Донка Капралова, Мария Христова, Светлозар Дойчев, Стефан Додунеков


Общото впечатление, което оставя четенето на учебниците, е лекотата и достъпността, с които се реализират поставените в стандартите образователни цели. Може би това се дължи на факта, че голяма част от авторския колектив се състои от квалифицирани действащи учители – съчетаването на техния практически опит с научните познания на останалите членове на колектива е довело до създаването на добре балансирано учебно съдържание.”
Доц. д-р Иван Тонов – катедра Обучение по математика и информатика, ФМИ
Автор Стефан Додунеков, Галя Кожухарова, Мария Христова, Донка Капралова, Светлозар Дойчев
Издателство Регалия – 6
ISBN 10751
Корица Меки корици
Език Български